Prečo by ste mali mať uzatvorené poistenie majetku

Poistenie majetku pomáha chrániť nielen vašu nehnuteľnosť, ale aj rodinný rozpočet pred nečakanými udalosťami. Pri uzatváraní poistenia majetku máte na výber z dvoch druhov poistenia – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácností a taktiež aj z kombinácie krytia viacerých rizík.

Vybrať vhodné poistenie majetku sa môže zdať ako hotová veda, no základom je vedieť, na ktoré faktory sa pri výbere zamerať. Pokiaľ budete pri výbere poistenia postupovať podľa nasledujúcich odporúčaní, minimalizujete riziko negatívneho prekvapenia v prípade vzniku poistnej udalosti na minimum.

Kombinácia poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti

Veľa poistencov si neuvedomuje, že poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti sú dva rozdielne poistné produkty, pričom každý je zameraný na krytie iných častí bývania.

Kým poistenie nehnuteľnosti je zamerané na krytie škôd, ktoré vznikli na samotnej stavbe, poistenie domácnosti sa špecializuje na krytie škôd, ktoré vznikli na zariadení domácností. V praxi to znamená, že poistenie nehnuteľnosti kryje napríklad poškodené okná, strechu či steny, zatiaľ čo poistenie domácnosti poskytne poistné plnenie za poškodený nábytok, elektroniku a ďalšie zariadenie domácnosti.

Klienti si tento rozdiel často  neuvedomujú a rozhodnú sa uzatvoriť len jeden druh poistenia majetku. Následne sú v prípade riešenia poistnej udalostí prekvapení, že ich poistenie nepokryje všetky vzniknuté škody.

Pri výbere poistenia majetku preto nezabúdajte, že kompletnú ochranu majetku, ktorá prinesie očakávaný úžitok, je možné získať len kombináciou poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti.

Výber rizík

Poistenie konkrétnych rizík a výška krytia vždy závisia od ponuky poisťovne a výberu poistného balíčka. Najlacnejšie varianty poistenia bývajú zamerané na pokrytie základných rizík, ktoré zahŕňajú:  požiar, náraz vozidla, výbuch, priamy úder blesku, vandalizmus, lúpež, krádež, silný vietor, krupobitie, povodeň, záplava, vytopenie vody z vodovodného zariadenia, lavína, zemetrasenie či výbuch sopky.

Preštudovať si podrobne riziká, na ktoré sa zameriavajú jednotlivé varianty poistenia sa rozhodne oplatí. Hoci sa môže zdať, že základný najlacnejší variant je postačujúci, v prípade poistnej udalosti môžete ostať zaskočený. Štandardným príkladom  je situácia, kedy v nehnuteľnosti vypukne požiar. Nakoľko riziko požiaru sa nachádza už v základnom variante poistenia, poškodený očakáva, že od poisťovne dostane náhradu za všetky poškodené zložky svojho bývania. No reálne dostane len náhradu za zariadenie, ktoré bolo poškodené priamo ohňom. Ak niektoré zariadenie znehodnotil „len“ dym, poistné plnenie sa naň nevzťahuje, nakoľko poistenie rizika v podobe dymu sa nachádza až vo vyššej variante poistenia.

Určenie hodnoty nehnuteľnosti

Správne určenie hodnoty majetku, ktorý je predmetom poistenia a teda celkovej poistnej sumy, je taktiež dôležité. Ak by ste poistili majetok na nižšiu sumu, kým je jeho hodnota, platili by ste síce nižšie poistné, ale taktiež v prípade škodovej udalosti by ste od poisťovne dostali plnenie len na základe stanovenej hodnoty. Ak aj skutočná škoda je napríklad 40 000 €, ale vy ste poistili svoj majetok len na 20 000€, znamená to, že od poisťovne dostanete krytie len v hodnote 20 000€ a zvyšok nákladov spojených s odstraňovaním vzniknutej škody, musíte pokryť z vlastných zdrojov.

Preštudovanie výluk poistného

Výluky poistného sú neoddeliteľnou súčasťou každej poistnej zmluvy a špecifikujú situácie, v prípade ktorých nie je možné využiť krytie z uzatvoreného poistenia. Poistenie majetku je zamerané na krytie v prípade vzniku nečakaných udalostí a živelných katastrof. Za výluky poistenia sú najčastejšie pokladané škody, ktoré vznikli vedomou nedbanlivosťou, jadrovou energiou, ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou rádioaktivitou, v súvislosti s vojnovými udalosťami, štrajkom, sabotážou či teroristickým činom. Každá poisťovňa však môže mať vlastný zoznam výluk a zoznámiť sa s nim by ste mali ešte pred podpisom poistnej zmluvy.

Doba platnosti poistnej zmluvy a možnosť jej vypovedania

Doba, na ktorú je uzatvorená poistná zmluva a možnosti ukončenia poistenia sú základné informácie, ktorými by ste mali disponovať ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Pretože pokiaľ ešte budete mať platnú zmluvu, nemôžete ju zrušiť aj ak ste zistili, že poistenie je pre vás nevýhodné. Jedinou možnosťou ako riešiť takúto situáciu je využitie diferenčného poistenia, ktoré aktuálne na Slovensku ponúka len poisťovňa ERGO. Ide o špeciálny produkt, ktorý vám umožní využívať výhody poistenia tejto poisťovne aj počas obdobia, v ktorom máte uzatvorenú zmluvu v inej poisťovni.

Poistenie domácností síce nedokáže zabrániť vzniku nečakaných udalostí, no pomôže vám pokojne spávať, vďaka odstráneniu strachu zo straty strechy nad hlavou. Už pár eur mesačne môže ochrániť váš rozpočet pred niekoľko tisícovými nečakanými výdajmi.

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!