Výroky slávnych ľudí

Výroky slávnych ľudí pozostávaju z ich životov a príbehov. Mnohí ľudia ich často používajú ako svoje mottá, ktorými sa v živote riadia.

Možno práve jeden či viac výrokov z nášho zoznamu si zoberiete k srdcu aj vy.

Väčšinou sú to výroky slávnych ľudí o živote, o láske, o mužoch, o vzťahoch, o šťastí, alkohole či napríklad o zdraví.


Mal som sen…

Martin Luther King


Pravá skutočnosť je tá, ktorú ostatní nazývajú fantáziou, má dlhšie trvanie, než čisto obchodné myslenie všedného dňa.

Gottlieb Duttweiler


A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojený společným cieľom, ktorý je nad nami.

Antoine de Saint-Exupéry


Je cítiť, že za mojím dielom je moja fantázia, môj spôsob myslenia, života, teda moja duša.

Jil Sander


Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide.

Oliver Cromwell


Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ.

Montaigne


Kríza je produktívny stav. Človek z nej musí odstrániť iba príchuť katastrofy.

Max Frisch


Človek musí mať budúcnosť v mysli a minulosť v aktách.

Talleyrand


Problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu.

Johann Wolfgang von Goethe


Neodputávaj sa nikdy od svojich ilúzií! Keď zmiznú budeš ďalej existovať, ale prestaneš žiť.

Mark Twain


Maximá sú pri jednaniach potrebné, aby sme mohli klásť odpor slabosti okamžiku.

Arthur Schopenhauer


Pre mňa je každý krok, krokom k cieľu, to platí taktiež pre kroky späť.

Ernst Jünger


Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov.

Truman Capote


Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.

Albert Einstein


Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere.

Werner von Siemens


Fantázia je dôležitejšia ako poznanie.

Albert Einstein


Po tom, čo sa náš cieľ definitívne stratil z očí, zdvojnásobili sme naše úsilie.

Mark Twain


Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.

Gotthold Ephraim Lessing


Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý.

Seneca


Cieľ musí človek poznať skôr ako trasu.

Jean Paul


Máme jen slabé nádeje, ale jasné obavy.

Paul Valéry


Čo je vôbec hodné toho, aby to bolo vykonané, je tiež hodné toho, aby to bolo prevedené poriadne.

Lord Philip Chesterfield


Nikto nevie, čo môže vykonať do tej doby, než to skusí.

Syrus


Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie.

Ralph Waldo Emerson


Ten kto kradne naše sny, ten nás zabíja.

Konfucius


Ľudia, ktorí to vo svete niekam dotiahnu, sú tí, ktorí vstanú a podľa okolností hľadajú také, ktoré potrebujú a keď ich nemôžu nájsť, tak si ich vytvoria.

George Bernard Shaw


Nechaj človeka vyrábať niečo lepšie a predávať lacnejšie, ako to bolo vyrábané a predávané vždy pred tým, nechaj ho, aby sa pre to rozhodol a peniaze prídu.

Henry Ford


Človek musí byť zamilovaný do úspechu, nie do stroskotania.

Ernst Bloch


Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.

Konfucius


Najprv sa stante neobľúbeným a potom Vás budú brať vážne.

Konrad Adenauer


V nasledujúcich týždňoch nemôže byť žiadna kríza, môj diár je už plný.

Henry Kissinger


Technikám managementu sa prikladá príliš veľký význam, miesto toho aby sa vedelo a videlo, čo sa vlastne deje.

Henry Mintzberg


Vidíš veci a hovoríš: “Prečo ?”. Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: “Prečo nie?”

George Bernard Shaw


Keď nevieš, kam kráčaš, možno prídeš niekam inde.

Laurence J. Peter


Máme radi ľudí, ktorí povedia priamo, čo si myslia. Za predpokladu, že si myslia to isté čo aj my.

Mark Twain


Keď si ostatní myslia, že človek je na konci, potom teprve se musí správně začít.

Konrad Adenauer


Šanca zaklope na dvere častejšie, ako si človek myslí, ale väčšinou nie je nikto doma.

Will Rogers


Veci majú len tú hodnotu, ktorú im človek propožičia.

Moliére


To čo sa dá vôbec povedať, sa dá povedať jasne a o čom človek nevie hovoriť, o tom sa musí mlčať.

Ludwig Wittgenstein


Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí.

La Rochefoucauld


Keď sa človek nepripravil na svoju šancu, tak ho jeho šanca iba zosmiešní.

Pablo Picaso


Svoje zásady by si človek mal šetriť pre veľké príležitosti.

Albert Camus


Skutočnosť, že máme nepriateľov, dokazuje dosť zretelne, že máme zásluhy.

Ludwig Börne


Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť.

Benjamin Disraeli


nič velkého nebylo vytvořeno bez nadšení.

Ralph Waldo Emerson


Když se ti nepovede něco napoprvé, zkus to znovu a potom s tím přestaň. Nemá smysl, dělat šaška.

W. C. Fields


Je-li čas to nejcennější, je plýtvání časem největším rozhazováním.

Benjamin Franklin


Ptáte se, jak se jablko dostalo na strom? Mezitím je někdo odtrhl.

Friedrich Rückert


Jsou věci nepostihnutelné zákonem, které nám kradou nejcennější majetek: čas.

Napoleon I


. Otálení a chvat jsou protichůdné vlastnosti.

Martin Luther


Není pravda, že máme příliš málo času, ale že máme příliš mnoho času, který se nám nepodaří využít.

Seneca


Čím výstřednějšími plány se pyšníme, tím složitější bude jejich realizace.

Erich Kästner


Čas neplyne rychleji, to jenom my jej míjíme větším chvatem.

Ron Kritzfeld


Kdyby byl Mojžíš komisí, židé by ještě stále dřepěli v Egyptě.

J.B.Hughes


Nalézt problém je důležitější, než nalézt řešení: otázka obsahuje víc než odpověď.

Walter Rathenau


Ve srovnání se schopností rozumně si rozvhnouti práci na jeden den je všechno ostatní dětskou hrou.

Johann Wolfgang von Goethe


Stanovit priority znamená vybrat to, co necháme na později.

Helmut Nahr


Když se časy mění a nová perspektiva se stává nezbytnou, důležité věci jsou nová perspektiva a rozbití starého.

Alexander Döblin


Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér.

Erich Kästner


Najviac času premarníme tým, že sa usilujeme získať čas.

John Steinbe


Väčšina ľudí spotrebuje viac energie na rozhovory o problémoch než na ich riešenie.

Henry Ford


Úspech sa dostaví len vtedy, keď sa intuícia spojí s odvahou urobiť rozhodnutie.

Uelli Prager


Staré sa rozpadává, časy se menia a nový život kvitne na ruinách.

Friedrich Schiller


Zmena plodí vždy ďalšiu zmenu.

Niccolo Machiavelli


Najpozoruhodnejšie na budúcnosti je pravdepodobne predstava, že raz ju budeme radiť k starým dobrým časom.

John Steinbek


Ľudia, ktorý nikdy nemajú čas, dosiahnu najmenej.

Georg Christoph Lichtenberg


Úspory času sú oslobodené od dani.

Günter F. Gross


Čas nikdy nereaguje na hodnotu našich želaní: Plynie od dneška, zaujímac sa o svoje vlastné záležitosti.

Euripides


Nič netrvá večne, ani príroda, ani ľudský život, jedine trvalá je zmena.

August Bebel


Jedine zmena je trvalá.

Arthur Schopenhauer


Napoleon by nikdy neodmietol dobiť Španielsko z dôvodu, že by bol prepracovaný.

Walter Rathenau


Keď príde čas, že by sme mohli, tak čas, keď sme mohli, už uplynul.

Marie von Ebner-Eschenbach


Dobrá myšlienka je ako ranný kokrhajúci kohút. Hneď se pridajú ďalší kohúti.

Karl Heinrich Waggerl


Každý, kto chce niečo rýchlo skončiť, musí to urobiť poriadne, poriadne hneď na prvý raz.

John Young


Všetko v živote je iba dočasné.

Theodor Storm


Svet je zmena a život je trvalý protiklad.

Marcus Aurelius


Žiádny problém se nevyrieši tým, že ho pošleme k vode.

Winston Churchil


Štastným človek nezostáva navždy. Pretože sa všetko mení, nič nezostáva trvalé.

Euripides


Budúcnosť je plná výziev a nadejí.

Nathaniel Hawthorne


Vo všetkom, čo robíš, je riziko, ale bez rizika by si nič nedosiahol.

Walter Scheel


Je nezmysel byť optimistom, keď súčasne nie ste agilný.

Elsa Triolet


Myšlienky a predstavy sa rodia z nádeje v ich vyplnenie.

Thierry Gaudin


Pokrok je možný jedine vtedy, keď sa inteligentne porušujú zákony.

Boleslav Barlog


Nie veľký požiera malého, ale rýchly pomalého.

Heinz Peter Halek


Všetko čo je nové, práve svojou novotou spôsobuje najväčšie prekvapenie.

Gotthold Ephraim Lessing


Ten, kto sa drží starého, je predurčený upadnúť s ním.

Endre Ady


Neztrácajte čas hľadáním prekážok tam, kde žiadne nie sú.

Franz Kafka


Ži, ak máš a užívaj svoj čas. Nič tu nie je tak trvalé ako pominuteľnosť.

Paul Fleming


Novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhájcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú.

Niccolo Machiavelli


Ach, ten človek tak často chybí a nikdy doopravdy nevie, čo ho minie.

Wilhelm Bush


Je ľahšie ohliadnúť sa dozadu o tisíc rokov, ako pozrieť o päťdesiat rokov do budúcnosti.

Edward Bellamy


Všetko, čo robíme pravidelne a profesionálne, skostnatie.

Kurt Tucholsky


Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.

George Bernard Shaw


Život je trvalý, budúcnosť je jeho pominuteľnosť.

Abraham a Sancta Clara


Ľudia sú pomalí v chápaní: oni sa všetkého chopia až v ďalšej generácií.

Stansilav Jerzy Lec


Žiadny vlas nie je tak tenký, aby nevrhal tieň. V Škótsku obyčajný klinec je vinný, že podkova sa stratila. V Grécku: “Zlepšime sami seba!”. Potom sa zlepší všetko.

Franz Overbeck


Po ovocí ich poznáte.

Sv. Matúš


Nič na svete nie je bezvýznamné.

Friedrich Schiller


Pokiaľ sa nevenujete aj malým veciam, stratíte i velké.

Menandros


Tenký šíp zabije aj slona. Z Ghany omyly nemôžu byť ospravedlnené lepšie, iba ak ich ako omyly rozpoznáme.

Pedro Calderon de la Barc


S priateľom schopným kritiky môžeš ísť rýchlejšie vpred.

Johann Wolfgang von Goethe


Kvalita je nejpresnejšou mierou všetkých vecí.

Aristoteles


Malá chyba na začiatku sa stane veľkou na konci.

Giordano Bruno


Nie je akcia, za ktorú by nikto nezodpovedal.

Otto von Bismarc


Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme.

Moliere


Úspech plodí úspech, rovnako ako peniaze sa rozmnožujú samé.

Nicolas Sebastian Roch Chamfort


Osy a včely sajú ten istý nektár, avšak rovnaký med neznášajú.

Joseph Joubert


Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je úbohý podnik.

Henry Ford


Dobrý zákazník chodí do toho istého obchodu tri roky. Dobrý obchod má tých istých zákazníkov tri roky.

Z Číny


Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom.

Z Číny


Nespokojnosť je prvým krokom k rozvoju ľudstva a národov.

Oscar Wilde


Cesta najmenšieho odporu býva vyasfaltovaná len na začiatku.

Hans Kasper


Bez pevného zadku sa nikto nestane učeným.

Z Ruska


Prevádzajte veľké problémy na menšie a menšie, a oni nakoniec prestanú existovať!

Z Číny


Čím pevnejšie pokrivu stisnete, tím menej páli.

Anon


Nič nezraní tak, ako nesplnené očakávania, nič to, myseľ schopná reflexií nie je ničím iným toľko podnietená.

Benjamin Franklin


Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu selhání.

Konfucius


Koľko plodov vydá i to najmenšie políčko, keď vieme, ako ho obrábať.

Johann Wolfgang von Goethe


Každý by si mal určiť nedosiahnuteľný cieľ. Iba tak môžeme bojovať a snažiť sa.

Johann Heinrich Pestalozzi


Cieľ, ktorý bol dosiahnutý, už nie je cieľom.

Hermann Hesse


Poriadok je základom všetkých cností. Kde je však základ poriadku?

Georg Christoph Lichtenberg


Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť štastie. Pokiaľ uspejete trikrát, tak vďaka usilovnosti a pracovitosti.

Z Normandie


Veľa ľudí žije v troskách svojich zvyklostí.

Jean Cocteau


Je nemožné presvedčiť človeka, ktorý má pri svojom konaní štastie, že by konal lepšie, keby svoje konanie zmenil. Takto se mení ľudské šťastie – menia sa časy, avšak človek svoje chovanie nezmení.

Nicollo Machiavelli


Život je zmena. A dostať sa na takú úroveň dokonalosti, ktorú ešte nikto nedosiahol, možno len častými zmenami.

John Henry Newmann


Každý, kto odhodí zrkadlo, aby se zmenil, už sa zmenil.

Seneca


Pokiaľ niečo stojí vôbec za námahu, je to treba urobiť poriadne.

Thomas Carlyle


Každý kto chce zabiť tigra, musí o tom najprv sám seba presvedčiť.

Z Indie


Chyby sú užitočné, musia byť však rýchlo objavené.

Maynard Keynes


Ľudská tendencia považovať maličkosti za dôležité, vyústila v mnoho dobrého.

Georg Christoph Lichtenberg


Zvyky sú na začiatku pavučinou a neskôr laná.

Ze Španělska


Schopnosť klásť múdre otázky, je polovicou múdrosti.

Francis Bacon


Naše rozhodnutia by nikdy nemali byť všeobecné, ale zamerané na niečo konkrétne, najlepšie na to, čo nám nejčastejšie leží v ceste.

Thomas von Kempelen


Každý, kto sa snaží byť veľkým, musí ukázať čo veľkosť vyžaduje.

Plato


Každý, kto ráno rozoznal správný princíp, môže večer hlasito spať.

Z Číny


Doba je zlá? Je to možné – ste tu však preto, aby ste ju zmenili.

Thomas Carlyle


Nezostaneme dobrými, pokiaľ sa stále nesnažíme byť lepšími.

Gottfried Keller


V mnohých veciach sú návyky zlá vec. Znamená to, že zlé sa považuje za dobré a falošné je považované za pravdu.

Georg Christoph Lichtenberg


Nech zamýšľam ísť kamkoľvek, najpr sa musím zbaviť prekážok návykov, pretože tak úporne blokujú všetky naše cesty.

Michel Eyquem de Montaigne


Dokonalosť je norma nebies, ľudské normy vyžadujú doplnenie.

Johann Wolfgang von Goethe


Každý, kto sa nevyvíja zakrpatie.

Matthias Claudius


Zvoľte si zásadu a žite podľa nej rovnako v spoločnosti iných, aj sami.

Epiketos


Bohatým nie je ten, kto má zlato a striebro, ale ten kto sa uspokojí s málom.

Mika Waltari


Milovať znamená pripisovať hodnotu takému objektu, ktorý si ostatní nemusia ceniť rovnako.

Ferriere


Na tomto svete neexistuje šťastie ani nešťastie. Existuje len porovnanie jedného s druhým, nič viac. Jedine ten, kto poznal najväčšie nešťastie vie prežiť najväčšie šťastie. Človek musí chcieť zomrieť, aby pochopil, ako je krásne žiť.

A.Dumas


Rozvoj vedy a pokrok poznania sa stávajú stále zložitejšími. Na experimentovanie už nestačia zápalky a slama.

R.Feynman


Skúsenosť je meno, ktoré dávame svojím chybám a omylom.

O. Wilde


Zo všetkého najviac hovorí ten kto nemá čo povedať.

Tolstoj


Človek si je vždy viac vedomý svojich individuálnych útrap ako svojej surovosti voči druhým.

J. Čapek


Kde by bola moc žien, keby nebolo samoľúbosti mužov.

N. Kinská


Žena je celkom obyčajný tvor o ktorom ste si urobili krásnu predstavu.

Rausert


O hodnote človeka nerozhoduje čo vie, ale čo koná.

Fichte


Najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočným.

Benjamin Franklin


Muž chce ženu natoľko chytrú, aby pochopila ako je múdry a natoľko hlúpu aby ho obdivovala.

Zangwill


Niečo musí brať človek na svete vážne, keď chce mať nejakú zábavu.

O. Wilde


Ak odsudzujem chyby svojich priateľov, to ešte neznamená, že by som ich mal prestať mať rád.

J. London


Smutné je, že hlupáci sú tak sebaistí a ľudia múdrí tak plní pochybností.

Russel


Nebyť milovaný, to je smola, ale nemilovať to je nešťastie.

Canus


Vzácná je šťastná doba, keď môžeš cítiť čo chceš a hovoriť čo cíťiš.

Tacius


Nie je žiadne umenie byť mladý, keď máme 24 rokov.

Ch. Chaplin


Človek sa žení s ružou a žije s melónom.

E. Martin


Múdreho urobí šťastným málo, hlúpeho nič na svete. Preto sú takmer všetci ľudia nespokojní.

F. Rochefoucauld


Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz.

ľudová múdrosť


Kiež by mi Boh poskytol nejaké jasné znamenie ! Niečo ako veľký vklad peňazí na moje meno vo švajčiarskej banke.

W. Allen


Nie je nič krajšieho ako desiť ľudí za peniaze.

Alfred Hitchcock


Zlodej je podliak, ktorý vám popri majetku vzal aj ilúziu, že máte dokonalý bezpečnostný zámok.

ľudová múdrosť


Ak ponorím jednu ruku do teplej vody a druhú do studenej tak v priemere je mi príjemne.

M. Twain


V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!