Obchodné stratégie na princípoch efektívnej marketingovej komunikácie

S príchodom nového roka súvisia aj naše pracovné plány a vízie. Očakávate možno vyšší dopyt, no k tomu potrebujete účinnú reklamu a nevtieravú ponuku. Buďte pre svojich zákazníkov nielen predajcom, ale aj poradcom a objektívnym kritikom.

Nevstupujte do obchodných vzťahov s dokonalým úsudkom, ale skôr s nápadom a prezieravosťou. Svoje životné hodnoty neodsúvajte bokom. Obchod je len dočasnou stratégiou, rodinu a blízkych ničím neprevyšujte. S vašimi obchodnými úspechmi bude aj v novom roku úzko súvisieť efektívnosť v komunikácii. Obchodná, respektíve marketingová komunikácia sa vyznačuje istými špecifikami, ktoré treba v danej situácii vhodne použiť a naštylizovať. Inak svoj obchodný zámer nemusíte vôbec docieliť.

Marketingová komunikácia prebieha na báze odovzdávania a prijímania informácií o produktoch, službách či reklamných kampaniach. Uskutočňuje sa medzi predajcom a spotrebiteľom, no rovnako aj na úrovni interných firemných plánov. Komunikáciu s investormi a akcionármi netreba podceňovať. Úroveň a výber slov o vás dokáže prezradiť množstvo z vášho racionálneho a skúsenostného vnímania. Vyjadrujte sa predovšetkým na oficiálnej jazykovej úrovni. Nepoužívajte slang či hovorový inventár slov.

Efektívnou marketingovou komunikáciou si musíte predovšetkým udržať pozornosť verejnosti a vhodne osloviť zákazníka. Základom je presné určenie cieľovej skupiny. Len tak môžete prispôsobovať svoje komunikačné nástroje stanoveným cieľom a vybranému publiku.

Úspešne a efektívne oslovte zákazníkov!

Oslovenie zákazníkov aj tak nestačí. Musíte mať jasne vytýčené, s akým komunikačným zámerom vstupujete do obchodných vzťahov. Vo svojich podnikateľských začiatkoch poskytnite o daných produktoch či službách čo najviac vecných a hutných informácií. V reklame sa musíte vedieť výstižne a pritom stručne vyjadrovať.

Zamerajte sa preto na úžitkovosť a odlišnosť produktu v porovnaní s konkurenčnými firmami. Svojím vstupom do reklamných spotov chce často firma len pripomenúť svoju aktuálnu pozíciu na trhu, alebo doplniť informácie o rôznych inováciách.

Nevyhýbajte sa ani poskytnutiu relevantných informácií o obdobnej firemnej stagnácii či celkových negatívnych vplyvoch, ktorými sa daná situácia vyhrotila. V očiach svojich obchodných partnerov neklesnete. Práve úprimnosť a priznanie aj vlastných obchodných zlyhaní podporí váš status dôveryhodného obchodného partnera. Za úspechom sa vôbec nemusí skrývať silný a stabilný firemný imidž, stačí pár pozitívnych asociácií na trhu.

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!