O Indii z hľadiska kultúry, náboženstva a postavenia žien

India patrí k najstarším ohniskám ľudskej civilizácie. Jej kultúra bola spätá s kultúrou mnohých národov a mala na ne nemalý vplyv. V procese vzájomného kultúrneho obohacovania si dokázala zachovať svoju osobitosť a individualitu. Formovala sa v priebehu viac než dvoch tisícročí. Utváralo sa jej špecifické myslenie, kde základ tvorí otázka viery, tradičných zvykov, práv a kást.

Prevažná väčšina indického obyvateľstva sa hlási k hinduizmu. Tento nábožensko-filozofický smer sa formoval od raného stredoveku. Neopiera sa o žiadnu “bibliu“, nepozná žiadne dogmy. V hinduizme nejestvuje žiadna riadiaca inštitúcia, o ničom nerozhoduje žiaden obávaný kacír.

Tienistou stránkou hinduistickej spoločnosti je dedičné nemenné rozdelenie obyvateľstva do presne vymedzených skupín. Tie sa od seba líšia pravidlami, zamestnaním, spôsobom obživy a spoločenským postavením. Na najvyššom stupni kastového systému stáli kňazi a na najnižšom boli tzv. nedotknuteľní, ktorí sa živili nečistými prácami.

Významné náboženské sviatky a zaujímavé festivaly v Indii

Bohaté hostiny, zložité obrady či divadelné vystúpenia sa uskutočňujú aj počas trinástich náboženských sviatkov a festivalov. Každý indický festival ponúka duchovnú očistu, požehnanie a návštevníci majú takto možnosť odpútať sa od bežných svetských problémov.

Najväčšie množstvo pútnikov priťahuje festival Ratha-játrá – festival vozov. Pri tejto slávnosti sa Božstvá vynesú z chrámu a umiestnia na tri obrovské vozy. Samotný voz sa týči do neba výškou 15 metrov. Pre túto impozantnosť si vyslúžil prezývku “obrí tirák“. V čase letných horúčav nasledujú vozy milióny účastníkov, hlasito prednášajú modlitby a spievajú.

Postavenie žien-trpiteliek v Indii

Zákony hinduizmu charakterizujú postavenie žien ako podriadené mužovi. Slobodné dievča je “chránené“ otcom, vydatá žena patrí svojmu manželovi a vdova sa podraďuje svojmu najstaršiemu synovi.

Pôvodnou a jedinou úlohou manželky bolo slúžiť svojmu manželovi a starať sa o deti. Ak žena neporodila ani jediného chlapca, jej manžel mal právo viackrát sa oženiť. V prípade, že žena ovdovela, musela podstúpiť očistný obrad. Aj keď súčasná indická ústava zakazuje akúkoľvek formu diskriminácie, domáce násilie stále patrí k pretrvávajúcim problematikám po celej krajine.

Napriek týmto civilizačným problémom možno Indiu charakterizovať ako krajinu bohatú duchom, prírodou a ľudskými túžbami. Život Indov nás môže šokovať všadeprítomnou špinou, hrozivou chudobou či odriekaním svetských pôžitkov. Ich vnútornú vyrovnanosť a harmóniu len ťažko dosiahneme.

Zdroj: Wolf-Mednyanszky, Andy pht – India a my : predstavy a realita / Andy Wolf-Mednyanszky.

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!