Nové auto, nová poistka. Nezabúdajte na PZP!

Aby ste sa mohli tešiť z jazdy na svojom novom štvorkolesovom miláčikovi, spoľahnúť sa len na vlastníctvo technických papierov a vodičského preukazu sa neoplatí. Zo zákona vyplývajúcou povinnosťou každého majiteľa vozidla je uzavrieť povinné zmluvné poistenie. Netreba však z neho vytvárať strašiaka, veď PZP je tu na to, aby sa ľahšie zvládli aj nepríjemné situácie.

PZP ako povinnosť

Už z názvu vyplýva, že PZP je jednoznačne povinné. Podľa zákona musí byť uzatvorené na každé motorové vozidlo, prípojné vozidlo s evidenčným číslom, ako aj ďalšie špeciálne vozidlá pohybujúce sa po vozovkách. To, samozrejme, uzatvára majiteľ daného vozidla. Povinné zmluvné poistenie je nutné uzavrieť najneskôr v deň zápisu vozidla do evidencie a zároveň musí byť vozidlo poistené počas úplne celej doby registrácia, a to bez akejkoľvek prestávky.

Výška PZP závisí od viacerých faktorov

Do úvahy sa pri tvorbe výšky poistného berie napríklad, vek, adresa poistníka či technické parametre daného auta. Mnohé poisťovne však poskytujú nižšiu cenu poistky napríklad za určitý počet mesiacov bez zapríčinenej nehody. Vplyv na výšku poistného má aj to, či ste uzatvorili v danej poisťovni aj iné zmluvy.

Prihliada sa aj na vlastnosti vodiča či majiteľa auta, a to predovšetkým na lokalitu, kde šoféruje, či jeho skúsenosti s vedením motorového vozidla. Výška povinného zmluvného poistenia sa dá nastaviť aj podľa vlastných preferencií.

Lepšie preveriť ako banovať

Nezabudnite si dôkladne preštudovať poistnú zmluvu a skontrolovať všetky poistné podmienky, prílohy, ako aj zmluvné dojednania a informačné dokumenty. Ak niečomu úplne nerozumiete, radšej si to nechajte opätovne vysvetliť. Samozrejmosťou by malo byť pravidelné a včasné platenie poistnej sumy, pretože PZP môže zaniknúť hoci len kvôli jednému mesiacu omeškania splátky.

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!