Nelámte palicu nad obnoviteľnými zdrojmi energií

Utvrdzujú Vás správy o nespoľahlivosti a vysokej cene obnoviteľných zdrojov energií v tom, že odklon od fosílnych palív hraničí s “bláznovstvom”? Niet pochýb o tom, že tieto zdroje energie nie sú dokonalé a mnoho projektov menšieho či väčšieho rozsahu končí neúspechom. Otázkou však je, čím sa v tomto smere “čistá” energia líši od fosílnych palív?

Veď prvé vozidlá s benzínovým motorom tiež neboli “láskou na prvý pohľad”. Ich nespoľahlivosť, náročnosť na úpravu komunikácií, nutnosť vybudovania siete čerpacích staníc, veľký hluk a neprekonateľný “smrad” z motora dávalo vzniknúť predpovediam, že automobil nikdy nemôže nahradiť konské záprahy.

Prvá uhoľná elektráreň vyrábajúca elektrinu pre masové využitie bola v prevádzke iba 6 rokov, presne tak dlho mali ľudia v Londýne trpezlivosť s elektrickým pouličným osvetlením než sa vrátili späť k plynu.

Prvé plynové kotle so sebou niesli obrovské riziko výbuchu a ohrozenia života pre svojich majiteľov, kedy trvalo zhruba 50 rokov než Dr. Richard Seligman prišiel v roku 1923 s inováciou, ktorá znižovala riziko explózie na minimum.

Navyše, rozšírenie fosílnych palív spôsobil fakt, že ľudia v uplynulých storočiach nevedeli spoľahlivo skladovať elektrickú energiu. Ešte na začiatku 20 storočia jazdilo v USA viac vozidiel poháňaných elektrinou než automobilov so spaľovacím motorom! Ľudia si boli vedomí nevýhod spojených s tuhými palivami, bohužiaľ v minulosti museli zvoliť “skratku” v podobe ich využívania na úkor obnoviteľných zdrojov energií.

Táto skratka sa však blíži ku svojmu koncu a pozvoľna nadväzuje na cestu, na ktorej dominujú vietor, slnečná energia, geotermálne teplo a ďalšie obnoviteľné zdroje energie. Tento trend sa pritom netýka len dopravy, ale aj priemyslu, výroby elektriny, zabezpečenie tepla pre domácnosti.

Možno aj Vy ste si všimli, že ako huby po daždi rastú u rodinných domov, bytových domov, administratívnych, športových či rekreačných objektov jednotky tepelných čerpadiel. Pri ceste na západ už aj Vy možno máte čo robiť, aby ste pri novostavbe zbadali komín pre kotol na tuhé palivo, veď napríklad v Nemecku dnes nájdete pri každej cca tretej novostavby tepelné čerpadlo ako hlavný zdroj tepla.

Nelámte nad obnoviteľnými zdrojmi energie palicu, v budúcnosti by ste sa nemuseli mať o čo oprieť. Aj napriek súčasným čiastkovým neúspechom, zdroje čistej energie majú všetko potrebné na to, aby uspeli a opäť prevzaly rolu hlavného zdroja energií.

V prípade, že teraz vyberáte nový zdroj tepla pre Vašu nehnuteľnosť, premýšľajte o obnoviteľných zdrojoch energií ako o “budúcnosti” nie ako o “neistote”. Nižšie nájdete pár príkladov, ktoré dokazujú, že obnoviteľné zdroje energie sú spoľahlivé a finančne nenáročné:

  • Veľká Británia dnes využíva tepelné čerpadlá ako primárny zdroj tepla pri nehnuteľnostiach typu “sociálne bývanie” a to práve kvôli nízkym prevádzkovým nákladom a spoľahlivosti.
  • Kodaň (hlavné mesto Dánska) uspokojuje 98% dopytu po teple z obnoviteľných zdrojov, konkrétne z odpadového tepla.
  • Viedeň, mesto s 1,8 miliónmi obyvateľov a ambicióznymi plánmi na úplný prechod k obnoviteľným zdrojom energií.
  • Helsinki úspešne uspokojujú spotrebu tepla celých mestských štvrtí za pomoci veľkých tepelných čerpadiel umiestnených v podzemí mesta.
  • Ešte dnes môžete vo Švédsku nájsť tepelné čerpadlá inštalované počas 80. rokov minulého storočia, tj. v období výrazného rastu cien fosílnych palív a zároveň začiatku súčasného boomu obnoviteľných zdrojov energií.

Foto: ivt.sk

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!