Hybridné tepelné čerpadlo je naozaj hybrid

V tomto článku vám povieme niečo viac ohľadne hybridných tepelných čerpadlách. Prečo si ich vybrať, aké majú výhody ale aj nevýhody.

Kde možno hybridné tepelné čerpadlá využiť?

Hybridné tepelné čerpadlo môžete využiť pri objektoch, kde je nainštalovaný plynový kotol a práve tepelné čerpadlo má za úlohu znížiť prevádzkové náklady. Tak isto sa môže hybridné tepelné čerpadlo využiť pri objektoch, kde nie je dostatočný príkon pre inštaláciu elektrického kotla.

Výhody hybridných tepelných čerpadiel

Zníženie nákladov na prevádzku dokurovacieho kotla, pretože prevádzka plynového kotla je výrazne lacnejšie ako prevádzka priamo výhrevného elektrického kotla.

Hybridného tepelné čerpadlá je možné nasadiť v horských oblastiach, kde pri veľmi nízkych vonkajších teplotách bude prevádzka plynového kotla lacnejšie ako prevádzku tepelného čerpadla vzduch / voda.

Tiež je aj možnosť ich nasadenia v objektoch, ktoré nemajú nízkoteplotný vykurovací systém. Tu je základným zdrojom tepla tepelné čerpadlo Daikin, ktoré v určitom rozmedzí teplôt pracuje spoločne s plynovým kotlom. V prípade prekročenia hraničných hodnôt vykurovacej vody, ktorú už tepelné čerpadlo nie je schopné zabezpečiť, je objekt vykurovaný iba plynovým kotlom.

Nevýhody hybridných tepelných čerpadiel

Objekt je nutné napojiť na elektrinu a plyn. Nutnosť vykonávania pravidelných revízií ako na plyn, tak aj prieskumov chladiaceho okruhu tepelného čerpadla.

Ako to technicky vyriešiť

Hybridný zdroj tepla možno získať jednoduchým prepojením štandardného tepelného čerpadla napríklad s existujúcim plynovým kotlom. Tu je len potrebné ustrážiť to, aby regulácia tepelného čerpadla dokázala externý plynový kotol “inteligentne” riadiť. Niektoré tepelné čerpadlá majú funkciu, ktorá po zadaní ceny elektriny a plynu sama určí, od akej teploty sa už oplatí vykurovať plynom miesto tepelného čerpadla.

Druhou možnosťou je inštalácia hybridného tepelného čerpadla “v továrenskom prevedení”, kedy plynový kotol je priamo integrovaný do tepelného čerpadla. Toto riešenie je výhodné v prípade, kedy pri rekonštrukcii vykurovacieho systému je nutné nahradiť aj dosluhujúci plynový kotol, alebo v prípadoch kedy u novostavieb je použité hybridné tepelné čerpadlo z dôvodu nedostatočnej kapacity elektrickej prípojky.

Foto: collerklima.sk

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!