Aké obmedzenia platia na príležitostné zárobky?

Určite sa vám už neraz naskytla príležitosť zarobiť si peniaze mimo vašej hlavnej pracovnej činnosti. Super, až na isté obmedzenia, ktoré musíme všetci rešpektovať. Blíži sa leto a teraz sa priam otvárajú sezónne, príležitostné či iné možnosti na zárobok. Nestrácajme sa v pojmoch, ale hľadajme súvislosti! Bližšie vám teraz opíšeme, čo je to vlastne príležitostný príjem a za akých podmienok ho treba zdaniť.

Niektoré pojmy o pracovnej činnosti a z nej plynúcich zárobkov sú tak komplikované, až sa v nich často zamotávajú aj samotní daňovníci. Povieme si : „Príležitostný príjem, čo ma tam po ňom?“ Veľa! Ak sa nechcete neskôr dostať do zbytočných problémov.

Príležitostný príjem je zahrnutý medzi ostatné príjmy. Ako fyzickej osobe vám môže plynúť len bez zmluvne dohodnutých podmienok. Nejde teda o príkladný zmluvný vzťah, ktorý sa uzatvára medzi dvomi zmluvnými stranami (objednávateľ a vykonávateľ). Bežne v praxi sa to dá ilustrovať na jednorazových, úkolových prácach, ktoré sa vyplácajú „na ruku“ bez akejkoľvek zmluvy.

Nevýhodou pre obe strany je, že sa v zákone bližšie nešpecifikuje, čo konkrétne sa myslí pod pojmom príležitostné práce. Ide teda o niečo mimo hlavnej pracovnej činnosti, čo vykonáte raz, maximálne párkrát do roka. Nemôže to nadobúdať žiadne znaky pravidelnej činnosti, vtedy by sa už dalo zvažovať o brigáde či práci na základe živnosti. Raz za čas si teda môžete privyrobiť zberom úrody, pomocnými prácami u kamaráta na stavbe či pomôcť s inštaláciou softvéru v počítači.

Keď sa naskytne príležitosť – viac výhod, alebo problémov?

Pozor! Aj pri príležitostnom príjme platia isté obmedzenia. Príjem, ktorý nepresahuje 500 eur ročne, nemusí prijímateľ nikde uviesť. Neplatí sa daň z príjmov a ani odvody. Vyplácateľ (druhá strana) si takýto príjem môže dať do nákladov a neplatí odvody. Ak je zárobok vyšší ako 500 eur, rozdiel, teda sumu prevyšujúcu 500 eur treba uviesť do daňového priznania.

(Ne)kombinujte! Jedna fyzická osoba si počas kalendárneho roka môže uplatniť oslobodenie do 500 eur iba raz! Takéto oslobodenie sa spomína aj pri príjme z prenájmu, pri cenných papieroch či podieloch v sro-čkách. Aj pri kombinácii niektorých zo spomínaných príjmov sa treba riadiť maximálnou hranicou 500 eur.

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!