Nefunkčný podnik: Nepodcenili ste BOZP?

Bez dodržiavania pravidiel ochrany a bezpečnosti práce v podniku je jeho fungovanie jednoducho nemožné – ani fyzicky ani právne. Dnes budeme preto hovoriť o základných pojmoch, regulačnom rámci a povinnostiach zamestnávateľa, ktoré pomáhajú zaisťovať bezproblémové fungovanie nejedného podniku.

Pracovné zdravie a bezpečnosť pri práci

Každá výroba môže sama o sebe predstavovať vážne nebezpečenstvo pre život a zdravie pracovníkov. Rizikové faktory môžu byť fyzické, chemické alebo biologické a prevencia ich účinkov závisí od kompetentného a spoľahlivého zariadenia a činnosti systému v podniku.

Dôležitosť a nevyhnutnosť dodržiavania pravidiel BOZP

Bezpečnosť práce je systém rôznych činností: právne, sociálno-ekonomické, organizačné, technické, sanitárne a preventívne. To znamená, že cieľom celého komplexu dobrej BOZP je chrániť život, zachovať zdravie pracovníka a zlepšiť kvalitu jeho pracovných podmienok a minimalizovať negatívne faktory pracovného prostredia.

Na druhej strane, pravidlá v podniku sú komplexom organizačných a technických opatrení zameraných na prevenciu nehôd a vytváranie bezpečných pracovných podmienok na pracovisku, čím môže byť napríklad aj nevyhnutná a pravidelná kontrola hasiacich prístrojov. Potreba dodržiavania pravidiel vyplýva teda zo samotných definícií týchto pojmov a má svoj zmysel.

Aký zákon rieši BOZP?

Normatívne zdôvodnenie Zákonníka práce je prvým a najdôležitejším základom organizácie systému  dobrej bezpečnosti v každom podniku. Stanovuje dĺžku pracovného času, popísaný pracovný harmonogram a pravidlá pracovnej disciplíny, odpočinku, poskytuje základ pre školenie v bezpečných pracovných postupoch, zaručuje ochranu žien a mladistvých, uvádza povinnosti zamestnávateľa s ohľadom na potrebu optimalizovať pracovné podmienky a zodpovednosť za život a zdravie zamestnancov.

Samozrejme, že všetko pod práva a pôsobnosť Zákonníka práce nespadá a niektoré veci, ako napríklad dobrý separátor magnetických častíc, si v rámci zachovania BOZP musí podnik zaistiť aj sám, no vo väčšine prípadov sa vzniknuté problémy potom riešia len s odvolaním sa na dobrú alebo zlú politiku BOZP. Preto pristupujte k týmto veciam zodpovedne a s ohľadom na zamestnancov, ktorí vám, ako jedny z prvých, zaisťujú vyšší zisk.

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!